Objavljeno

Poziv Općine Bednja vlasnicima površina uz javne ceste

Općina Bednja poziva sve vlasnike i korisnike površina uz javne ceste da u najkraćem vremenu posijeku i uklone granje, raslinje i svu ostalu vegetaciju koja ometa prometnu komunikaciju, smanjuje preglednost, oštećuje vozila i svim tim smanjuje sigurnost sudionika u promet