Općina Bednja
PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

Prijavi nepropisno odbačeni otpad

Prijavi nepropisno odbačeni otpad

Sukladno odredbi članka 36. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19), obveza je jedinice lokalne samouprave uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu.

Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad, potrebno je popuniti priložen obrazac i isti dostaviti na adresu Općina Bednja, Trg svete Marije 26, 42253 Bednja ili na e-mail: info@bednja.hr