Jedinstveni upravni odjel

Općina Bednja

Trg Sv. Marije 26

42 253 Bednja

  • OIB: 48874522780
  • Telefon: 042/ 796- 309
  • Telefaks: 042/ 771- 698

 

Ime i prezime: Jasminka Grabar

Funkcija: v.d. Pročelnica

Mobitel:+385 (0)91 1771 610

E-mail: jasminka.grabar@bednja.hr

 

Ime i prezime: Štefica Sedlanić, mag.oec

Funkcija: Viši savjetnik za financije i proračun

Mobitel:+385 (0)91 1771 631

E-mail: stefica.sedlanic@bednja.hr

 

Ime i prezime: Andrijana Grabrovec

Funkcija: Viši referent za uredsko poslovanje i upravne poslove

Mobitel:+385 (0)91 1771 615

E-mail: andrijana.grabrovec@bednja.hr

 

Ime i prezime: Mladen Jagarinec

Funkcija: Referent za komunalne poslove - komunalni redar

Mobitel: +385 (0)91 1771 632

E-mail: mladen.jagarinec@bednja.hr

 

Ime i prezime: Karmen Grobenski

Funkcija: Viši računovodstveni referent za analitike

Mobitel: +385 (0)91 1771 620

E-mail: karmen.grobenski@bednja.hr

 

Ime i prezime: Martina Bačić, mag.oec.

Funkcija: Viši stručni suradnik za opće poslove i projekte

E-mail: martina.bacic@bednja.hr