Općina Bednja
PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta

Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta

Na temelju članka 9. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine, broj 17/19) Općina Bednja objavljuje

IZJAVU O PRISTUPAČNOSTI

Općina Bednja kontinuirano implementira mjere i poduzima prikladne postupke kako bi svoju službenu internetsku stranicu i sadržaje na njoj učinila pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine, broj 17/19; u daljnjem tekstu Zakon) kojim se u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice Općine Bednja (http://bednja.hr).

STUPANJ USKLAĐENOSTI

Internetska stranica Općine Bednja djelomično je usklađena je s odredbama Zakona te Smjernicama CARNETa za osiguravanje digitalne pristupačnosti. U nastavku se donosi pregled neusklađenog sadržaja te objašnjenja za dijelove internetske stranice koji nisu usklađeni sa Zakonom i Smjernicama.

Mrežno sjedište http://bednja.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačni sadržaj

 • nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi
 • neki od PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati
 • Mrežna stranica bednja.hr većim je dijelom usklađena sa Zakonom o pristupačnosti, a iznimke od usklađenosti očituju se u sljedećem:
 • neke slike sadrže tekst, pa ih čitači ekrana ne mogu pročitati
 • nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi
 • dio linkova prikazan je s tekstom Ovdje, Više, Pročitajte, itd.
 • audio i video sadržajima nedostaju titlovi
 • sadržaj nije unutar opsega Zakona U skladu s člankom 3. Zakona Općina Bednja smatra arhivskim sadržajem niže navedene datoteke te su one izuzete od primjene Zakona:
 • pojedine .pdf datoteke objavljene prije 23. rujna 2018.
 • prethodno snimljene medijske sadržaje u obliku audiozapisa, videozapisa, audio i videozapisa, audio i/ili videozapisa kombiniranih s interakcijom, objavljene prije 23. rujna 2020.

Nerazmjerno opterečenje

 • nerazmjerno opterećenje Za neusklađenosti navedene pod Nepristupačnim sadržajem Općina Bednja se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.

Općina Bednja radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Ukoliko vam je potrebna pomoć u bilo kojem dijelu internetske stranice http://bednja.hr/  ili žele prijaviti problem s pristupačnošću kontaktirajte nas putem elektroničke pošte na info@bednja.hr ili Tel.: +385 (0)42 796-309.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Ova Izjava pripremljena je dana 14. rujna 2020., a zadnji put revidirana 10. lipnja 2022. Za pripremu ove Izjave korištena je metoda procjene koju je proveo vanjski suradnik.