Objavljeno

GDCK Ivanec zaprimilo gotovo 1,5 tona higijenskih proizvoda u okviru FEAD projekta

GDCK Ivanec primilo je 16.05. dodatnu, 3.dostavu higijenskih paketa u okviru projekta ''Humanitarni paket za sjevernu Hrvatsku'' financiran iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD), čiji nositelj je GDCK Čakovec, a GDCK Ivanec jedan od partnera na projektu. Cilj Fonda je promicanje socijalne kohezije i socijalne uključenosti pridonoseći smanjenju siromaštva, posebice teških oblika siromaštva poput dječjeg siromaštva i nedostatka hrane.

Objavljeno

Počinju radovi na energetskoj obnovi Vatrogasnog doma u Bednji; uštede grijanja veće od 70%

U prostorijama Vatrogasnog doma u Bednji jučer je održana uvodna konferencija o projektu predstojeće energetske obnove zgrade DVD-a Bednja. Na konferenciji su sudjelovali predstavnici svih dobrovoljnih vatrogasnih društava i ostalih civilnih udruga koje djeluju na području Općine te predstavnici političkog života koji Općini pružaju potporu u realizaciji brojnih projekata komunalnog, prometnog i društvenog karaktera.