Općina Bednja
PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

Akti sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Bednja

06.04.2022.
  1. Odluka o porezima Općine Bednja
  2. Odluka o raspisivanju javnog poziva za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Bednja u 2022. G.
  3. Odluka o donošenju godišnjeg plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Bednja za 2022. Godinu i Godišnji plan
  4. Program utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo

Povezani dokumenti