Općina Bednja
PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

 

dr.sc. Damir Poljak, mag.soc.geront., načelnik

E: nacelnik@bednja.hr

Rođen sam u Varaždinu, 23. ožujka 1973. godine. Osnovnu školu završio sam u Bednji, a srednju Medicinsku školu u Varaždinu te fakultet u Zagrebu. Po zanimanju sam dipl.med.techn., stručni specijalist javnog zdravstva. Trenutno završavam postdiplomski doktorski studij iz područja socijalne gerontologije u Ljubljani. Autor sam mnogih stručnih i znanstvenih radova iz područja medicine, zdravstvene njege, sociologije i gerontologije.

Sudionik sam Domovinskog rata, hrvatski branitelj.

Kao zdravstveni djelatnik pune 24 godine radim u Općoj bolnici Varaždin obnašajući funkcije od glavnog tehničara odjela do pomoćnika ravnatelja.

Od 2010. godine bio sam predavač na Veleučilištu u Varaždinu, a danas radim kao viši predavač na Sveučilištu Sjever u Varaždinu.

Član sam mnogih stručnih udruga i povjerenstava.

U dva mandata bio sam predsjednik limene glazbe DVD Bednja te u jednom mandatu potpredsjednik DVD-a Bednja.

Jedan sam od osnivača glazbenog sastava Kavaliri i njihov član do 2000. godine.