Općina Bednja
PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

Jedinstveni upravni odjel

Općina Bednja

Trg Sv. Marije 26

42 253 Bednja

  • OIB: 48874522780
  • Telefon: 042/ 796- 309
  • Telefaks: 042/ 771- 698

Elektronička pošta za dostavu pismena info@bednja.hr

 

PROČELNICA JUO Općine Bednja

Martina Bačić, mag.oec.

martina.bacic@bednja.hr

091/1771-642

 

VIŠI SAVJETNIK ZA FINANCIJE I PRORAČUN

Štefica Sedlanić, mag.oec.

stefica.sedlanic@bednja.hr

091/1771-631

 

VIŠI REFERENT ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJSKE POSLOVE

Nikolina Hojski, bacc.oec.

nikolina.hojski@bednja.hr

095/ 1771- 631

 

VIŠI REFERENT ZA UREDSKO POSLOVANJE I UPRAVNE POSLOVE

Andrijana Grabrovec, bacc.admin.publ.

andrijana.grabrovec@bednja.hr

091/1771-615

 

VIŠI REFERENT ZA ANALITIKE I NAPLATU PRIHODA

Karmen Grobenski, bacc.oec.

karmen.grobenski@bednja.hr

091/1771-620

 

REFERENT ZA KOMUNALNE POSLOVE - KOMUNALNI REDAR

Snježana Jedvaj

snjezana.jedvaj@bednja.hr

091/1771-616