Općina Bednja
PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

Stožer civilne zaštite

Načelnik Stožera:

DAVOR HOJSKI – davor.hojski@gmail.com, 091/1771-626

Zamjenik načelnika:

DRAGO DUKARIĆ

Članovi:

SNJEŽANA JEDVAJ

KATARINA PAVLOVIĆ

DOBRISLAV ŠIMIĆ

MLADEN JAGARINEC

MILJENKO JARNJAK

TOMICA MATIŠIĆ

MATIJA BREŽNI

NEDELJKO KUČEJ