Objavljeno

Počele pripreme za sanaciju klizišta kod župne crkve u Cvetlinu

Iako se čini da klizište koje se prije nekoliko godina aktiviralo na prilazu župnoj crkvi sv. Petra i Pavla u Cvetlinu zasad uglavnom miruje, ono će se svakako morati sanirati kako bi se, u slučaju novog micanja tla, spriječila velika potencijalna šteta koja bi mogla uslijediti ukoliko neposredno bude ugrožen sam crkveni objekt.