Objavljeno

Odzvonilo zapuštenim površinama: Za čišćenje i malčiranje račun stiže vlasnicima parcela

Na 3. sjednici Općinskog vijeća Općine Bednja održanoj 14.08. 2017. godine donesen je Zaključak kojim su svi vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta pozvani da - sukladno Odluci o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje poljoprivrednih rudina u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 58/2009, 04/2012) - obradivo poljoprivredno zemljište obrađuju i održavaju u skladu s agrotehničkim mjerama i Zakonom o poljoprivrednom zemljištu.