Općina Bednja
PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

Odluka o visini osnovica za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bednja

16.10.2020.

SVVZZ Broj 67/2020.

Povezani dokumenti