Općina Bednja
PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

Jednostavna nabava

POZIV NA DOSTAVU PONUDE u postupku jednostavne nabave za predmet nabave: Građevinski radovi spomen parka braniteljima

26.02.2019. – 07.03.2019.

Naručitelj Općina Bednja, Trg svete Marije 26, 42253 Bednja, OIB 48874522780, pokrenuo je postupak jednostavne nabave za predmet nabave: ,,Građevinski radovi spomen parka braniteljima", oznaka iz Plana nabave Općine Bednja za 2019. godinu: Ra-02/19, a za koji predmet nabave se sukladno članku 12. stavak I. točka l.b) Zakona o javnoj nabavi (,,Narodne novine" br. 120/16; dalje u tekstu:ZJN 2016) ne primjenjuje ZJN 2016, obzirom je procijenjena vrijednost predmetne nabave radova manja od 500.000,00 kuna bez PDV-a. Ovime Općina Bednja zainteresiranim gospodarskim subjektima upućuje