Općina Bednja
PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

Planovi prijma

Plan prijma u službu u jedinstveni upravni odjel Općine Bednja za 2015. godinu (kratkoročni plan)

23.12.2015.

Povezani dokumenti