Općina Bednja
PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

Planovi prijma

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Bednja za 2015. godinu

23.12.2015.

Povezani dokumenti