Općina Bednja
PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za izradu 4. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bednja

20.09.2021.

Povezani dokumenti