Općina Bednja
PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

Akti sa 13. Sjednice Općinskog vijeća Općine Bednja

12.09.2022.
  1. Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Bednja
  2. Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
  3. Odluka o otpisu nenaplativih potraživanja
  4. Zaključak o davanju suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine Bednja

Povezani dokumenti