Općina Bednja
PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

Akti sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Bednja

25.05.2022.
  • Odluka o izvršenju Proračuna Općine Bednja za 2021. godinu
  • Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
  • Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
  • Odluka o produženju prekoračenja po računu kod Zagrebačke banke
  • Etički kodeks ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Bednja

Povezani dokumenti