Općina Bednja
PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

Predstavnici Općine Bednja i PZC-a obišli kritične lokalitete na prometnicama

Objavljeno 04.08.2017.

Predstavnici Općine Bednja na čelu sa zamjenikom načelnika Ivicom Hrenićem u četvrtak su, 3. kolovoza, zajedno s predstavnicima PZC-a obišli nekoliko najkritičnijih lokaliteta na državnoj i županijskim cestama na kojima je sigurnost prometa ugrožena zbog opasnosti od pada stabala na prometnice.

Iako su službe PZC-a uklonile stabla neposredno u cestovnom pojasu (a riječ je ponajviše o drveću stradalom u nizu grmljavinskih nevremena tijekom proteklih mjeseci), ostao je problem velikih stabala u privatnim šumama koja bi se mogla srušiti na prometnice i za koja je ocijenjeno da predstavljaju realnu prijetnju sigurnosti vozača i prometa.

Prilikom obilaska terena utvrđeno je nekoliko takvih lokacija u Šaši, Trakošćanu i na cesti prema Jamnu na kojima bi sječu trebalo izvršiti što prije.

Stoga je dogovoreno da će općinske službe u što kraćem roku stupiti u kontakt s vlasnicima šuma i s njima dogovoriti sječu i uklanjanje stabala. S obzirom na to da je riječ o radovima uz cestu, PZC se obvezao da će obaviti sve poslove vezane uz regulaciju prometa.