Općina Bednja
PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

Općina Bednja dobila prvu prometnu redarku

Objavljeno 07.05.2022.

Zahvaljujući kontinuiranom ulaganju u svoje zaposlenike, Općina Bednja ovih je dana dobila prvu prometnu redarku čime će sasvim sigurno podići sigurnost na čitavom ovom području. 

Riječ je o Snježani Jedvaj, dosadašnjoj komunalnoj redarki koja je uspješno položila svoje osposobljavanje i postala prva prometna redarka na području Općine. 

Čestitavši joj na uspješnom polaganju stručnog osposobljavanja, načelnik Damir Poljak istaknuo je kako Općina Bednja redovito ulaže u svoje stanovnike, a ovo je samo još jedan dokaz tome. 

- S obzirom da su ljudi ti koji čine razliku na svakom poslu i u svakom području naših života, Općina redovito ulaže u obrazovanje i osposobljavanje svih svojih stanovnika, a sada smo dobili i prvu prometnu redarku. Vjerujem da će ona i dalje uspješno odrađivati svoj posao i tako doprinijeti većoj sigurnosti na čitavom našem području – rekao je načelnik Poljak.

Općina Bednja ovime je postala jedna od rijetkih općina koje imaju zaposlenog prometnog redara. I dok komunalni redar brine o uređenju naselja i korištenju javnih površina, prometni redar u ovim područjima ima veće ovlasti. 

Kako je pojasnio načelnik Poljak, s obzirom da se Općina Bednja želi još više pozicionirati na turističkoj karti ovog dijela Europe, osoba koja će obavljati poslove nadzora nad nepropisno zaustavljenim i parkiranim vozilima i upravljati prometom itekako im je potrebna. 

- Općina Bednja kontinuirano radi na svojoj većoj prepoznatljivosti u ovom dijelu Hrvatske, ali i šire, zbog čega redovito, osim u turističku ponudu, moramo ulagati i u ljude. Prometni redar kojeg imaju sve ozbiljnije turističke destinacije mali je korak prema unaprijeđenju čitavog našeg kraja te povećanju sigurnosti naših mještana i posjetitelja – zaključio je Poljak.

Ilustracija: Policijska akademija RH