Općina Bednja
PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

Programi razvoja

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bednja

08.06.2016.

Povezani dokumenti