Javni pozivi

Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Bednja u 2018. godini

19.01.2018. – 19.02.2018.

Općinski načelnik Općine Bednja objavljuje Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Bednja u 2018. godini.

Javni poziv objavljuje se u svrhu dodjele financijskih sredstava za programe i projekte udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge koje svojim aktivnostima doprinose ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih planskim dokumentima Općine Bednja, a koji se provode na području Općine Bednja.

Po ovom javnom pozivu u Proračunu Općine Bednja za 2018.g. predviđeno je 230.000,00 kn.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 19. veljače 2018. godine, a prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu:

Općina Bednja, Trg sv. Marije 26, 42253 Bednja, s naznakom „Prijava programa/projekta udruga – NE OTVARAJ“

Kompletan Javni natječaj s Uputama za prijavitelje i sa svim pratećim obrascima objavljen je i može se preuzeti na web stranici Općine Bednja  www. bednja.hr

S obzirom na opsežnu dokumentaciju koju udruge moraju dostaviti uz kandidirane programe i projekte te obvezu dostave izvješća o izvršenju projekta/programa za 2017.godinu, a sukladno Ugovoru o dodjeli financijskih sredstava pozivamo predstavnike svih udruga s područja Općine Bednja da se u četvrtak 25. siječnja 2018. s početkom u 18:00 sati, odazovu sastanku u prostorijama Općine Bednja  na kojemu će pobliže biti informirani o svim pojedinostima oko kandidiranja programa i obveza udruga po pitanju realizacije odobrenih programa i izvještavanja o trošenju sredstava