Natječaji ministarstva

Javni poziv Ministarstva hrvatskih branitelja za Mjeru samozapošljavanja

05.10.2017. – 19.10.2017.

U cilju provedbe Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja, Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za Mjeru samozapošljavanja.

Javni poziv bit će otvoren u razdoblju od 5. listopada do 19. listopada 2017. godine.

Ciljnu skupinu čine nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata te nezaposlena djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Za potporu se mogu kandidirati osobe iz ciljne skupine koje nisu koristile potporu za samozapošljavanje Ministarstva hrvatskih branitelja, odnosno ranije Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti ili Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, te su bile:

  1. nezaposlene najmanje 30 dana prije osnivanja i registracije vlastite samostalne djelatnosti (obrta, trgovačkog društva ili drugog oblika djelatnosti), a djelatnost je osnovana i registrirana nakon 5. svibnja 2016. godine (bez obzira radi li se o djelatnosti u mirovanju ili aktivnoj djelatnosti), ili
  2. nezaposlene najmanje 30 dana prije stjecanja svojstva nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstava kao jedinog ili glavnog zanimanja upisanog u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i početka uplaćivanja doprinosa za mirovinsko osiguranje, a ukoliko je isto započelo nakon 5. svibnja 2016. godine.

Poslovni subjekt temeljem čijeg pokretanja osoba iz ciljne skupine traži potporu po ovom javnom pozivu mora biti u 100% vlasništvu podnositelja zahtjeva (osobe iz ciljne skupine) i registrirana na području Republike Hrvatske.

Novčana potpora iznosi 40.000,00 kuna, a isplaćuje se dvokratno: prvi dio u iznosu 20.000,00 kuna po odobravanju zahtjeva, a drugi dio u iznosu 20.000,00 kuna po dostavi izvješća o namjenskom utrošku prvog dijela s računom ili kupoprodajnim ugovorom za strojeve, opremu ili drugo, sukladno poslovnom planu temeljem kojeg je potpora odobrena.

Među prihvatljivim troškovima za podnositelje zahtjeva za korištenje Mjere samozapošljavanja koji zahtjev za potporu podnose temeljem pokretanja obrta ili trgovačkog društva su: trošak nabave strojeva, opreme i alata nužnih za obavljanje djelatnosti, trošak kupnje informatičke opreme izravno za rad, trošak uređenja radnog ili skladišnog prostora, trošak promidžbe i oglašavanja i sl.

Prihvatljivim troškovima za podnositelje zahtjeva za korištenje Mjere samozapošljavanja koji zahtjev za potporu podnose temeljem registriranog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva smatraju se: trošak nabave strojeva, alata i mehanizacije koji se koriste u poljoprivredi, trošak nabave i sadnje poljoprivrednih kultura, nabava životinja, troškovi zakupa zemljišta i sl.

Sve dodatne informacije o natječaju, kao i obrasci i upute za prijavu, mogu se dobiti u Ministarstvu hrvatskih branitelja, na internetskoj stranici branitelji.gov.hr, te u Područnim jedinicama Ministarstva i županijskim Centrima za psihosocijalnu pomoć hrvatskim braniteljima.