Započelo uređenje nogostupa od Trga sv. Marije u pravcu groblja

Objavljeno 16.06.2018.

Nakon nedavnog uklanjanja velike količine godinama odlaganog otpada kod groblja u Bednji, započeli su i drugi radovi kojima je cilj daljnje komunalno - infrastrukturnouređenje naselja.

Prije svega, zacjevljuje se odvodni kanal kod parkirališta na groblju, što će svakako pridonijeti boljoj uređenosti te cijelom ovom kompleksu dati primjereniju vizuru.

Također, na potezu od Trga sv. Marije u pravcu groblja uređuje se i nogostup u razini ceste.