Vježbi evakuacije i spašavanja u Bednji pozitivna ocjena Državne uprave za zaštitu i spašavanje

Objavljeno 25.09.2018.

Prema planu i programu rada Stožera civilne zaštite općine Bednja u subotu je, 22. rujna – kao što smo i najavili – u Bednji održana velika vježba evakuacije i spašavanja. Vježba se odvijala pod pretpostavkom izbijanja požara u Osnovnoj školi Franje Serta te potrebi da se iz objekta evakuiraju učenici i djelatnici.

-Vježba se odvijala prema elaboratu koji je izradila specijalizirana tvrtka Defensor, a njen cilj bio je simulacija stvarne opasnosti te edukacija učenika i osoblja škole za pravilno ponašanje u takvoj situaciji. Dakako, vježba je za zadaću imala i provjeru djelovanja učinkovitosti svih operativnih snaga u sustavu civilne zaštite, uključujući i izvedbe taktičkih vježbi i gašenja požara – izjavio je načelnik Stožera civilne zaštite Ivica Hrenić.

Na licu mjesta bili su svi predviđeni dionici vježbe: predstavnici Općine Bednja, općinskog Stožera civilne zaštite i Državne uprave za zaštitu i spašavanje Varaždin, Vatrogasna zajednica sa svim dobrovoljnim vatrogasnim društvima - iz Bednje, Vrbna i Cvetlina, kao i Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec, Zavod za hitnu medicinu, Hrvatska gorska služba spašavanja iz Varaždina i Policijska postaja Ivanec. Vježbu su pratili i vijećnici općinskog vijeća Bednje na čelu s dr. Marijom Kolačko.

Nakon provedene vježbe uslijedila je analiza od strane voditelja Državne uprave za zaštitu i spašavanje, u kojoj su analizirani svi parametri i koordinacija djelovanja uključenih jedinica i snaga. Vježba je dobila pozitivnu ocjenu.

Posebna zahvalnost upućena je učenicima koji su na slobodnu subotu došli u školu te se zajedno s djelatnicima škole zdušno angažirali kako bi vježba protekla što bolje.  A učenici su se, treba li to posebno isticati, sjajno snašli u ulogama ranjenika i povrijeđenih.

Ovakve i slične vježbe i dalje će se nastaviti provoditi prema planu i programu rada Stožera civilne zaštite, a sve u cilju što bolje uvježbanosti operativnih snaga te educiranja djece i građana za snalaženje u možebitnim opasnim situacijama.