Općina Bednja
PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

Važan infrastrukturni zahvat na području Općine Bednja: Gradit će se rotor i rekonstruirati most preko rijeke Bednje s pješačkom i biciklističkom stazom

Objavljeno 13.01.2023.

Hrvatske ceste su raspisale savjetovanje za natječaj izgradnju rotora u Općini Bednja s rekonstrukcijom mosta preko rijeke Bednje, a za izvedbu samog projekta vrijednog oko milijun eura bila je zadužena Općina Bednja.

Da je riječ o još jednom važnom infrastrukturnom projektu u Varaždinskoj županiji koji će utjecati na bolju kvaliteta  života i sigurnost stanovnika potvrđuje načelnik Damir Poljak.

-Možemo reći da je ovo jedan od kapitalnih projekata u našoj općini. Novim rotorom doprinijet ćemo većoj sigurnosti prometa na toj frekventnoj prometnici, a samim time on će se odvijati sigurnije i bez većih prekida. Svi smo se već uvjerili da su rotori bolje i praktičnije rješenje od semaforiziranih raskrižja. Osim toga, u tom dijelu naše općine koja ima velik broj rekreativaca, hodača i biciklista konačno ćemo dobiti uređene pješačke i biciklističke staze – rekao je Poljak i zahvalio ministru mora, prometa i infrastrukture Olegu Butković, predsjedniku uprave Hrvatskih cesta Josipu Škoriću i članu uprave Alenu Leveriću.

Radovi će se izvoditi na raskrižju državne ceste  DC74 i županijske ceste ŽC2258 u naselju Bednja, a predviđeno trajanje radova je šest mjeseci.

Na spomenutoj dionici državne ceste u planu je izvršenje više zahvata. Osim rekonstrukcije raskrižja i sanacije i proširenja mosta u planu je produženje pločastog propusta, izvanredno održavanje kolnika s uređenjem odvodnje i izgradnjom  biciklističke i pješačke staze.

Rekonstrukcijom raskrižja izgradit će se rotor s tri postojeća privoza i četvrtim privozom za planiranu zonu sporta i rekreacije naselja Bednja. Projektirano je i hortikulturno uređenje središnjeg otoka sadnjom niskog raslinja i karakterističnim presjecima rotora u osi.

Kružno raskrižje je projektirano na način da se osigura nesmetan prolaz svih vozila koja sudjeluju u prometu, uključujući tegljače i kamione s prikolicom, kao i prolaz izvanrednog prijevoza dužine do 45 m. Rotor će biti osvijetljen modernom i ekološki prihvatljivom LED rasvjetom ugradnjom 10 pocinčanih metalnih rasvjetnih stupova visine 8 m.

Most preko rijeke Bednje rekonstruirati će se u skladu sa zahtjevima nove trase, postavljanjem pješačko-biciklističke staze sa zapadne i istočne strane gdje će se obje strane mosta izvede zasebna armiranobetonska konstrukcija koja će samostalno nositi zapadni odnosno istočni hodnik koji će se oslanjati na zidove pored postojećih upornjaka.