Proglašena elementarna nepogoda prouzročena odronima zemlje: Prve procjene – u Bednji šteta gotovo 10 milijuna kuna!

Objavljeno 10.04.2018.

Varaždinski župan Radimir Čačić u ponedjeljak je, 9. travnja, donio odluku o proglašenju elementarne nepogode prouzročene odronima zemlje. Elementarna nepogoda je proglašena za područje 13 gradova i općina na području Varaždinske županije među kojima je i općina Bednja.

Kao što je poznato, topljenje snijega i velike količine oborina u razdoblju su od 3. do 6. travnja uzrokovale velike materijalne štete i na širem području naše općine – u Pašniku, Cvetlinu, Ježovcu Gornjem i Donjem, Pleši, Šinkovici Šaškoj, Šinkovici Bednjanskoj, u Svetom Josipu, Meljanu, Jamnu i Vrbnu. Odroni i klizišta prouzročili su štetu na poljoprivrednim nasadima, na prometnicama i građevinama, a Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda procijenilo je da je šteta veća od 20% općinskog proračuna.

Prema prvim procjenama, šteta na zemljištu je oko 2,44 milijuna kuna, od čega se čak 2,22 milijuna odnosi na obradivo poljoprivredno zemljište, dok se ostalo odnosi na poljoprivredno i građevinsko zemljište.

Najveće štete nastale su na cestama, a procjenjuju se na čak 7,34 milijuna kuna, od čega se veći dio, 5,4 milijuna, odnosi na štete na općinskim nerazvrstanim cestama. Tomu treba pridodati i 183.000 kuna procijenjene štete na gospodarskim objektima. No, treba naglasiti da je riječ tek o preliminarnim procjenama ukupnih šteta te da bi one u konačnici mogle biti i puno veće. U korist toga govori i podatak da općinske službe gotovo svakodnevno na terenu utvrđuju nove odrone, klizišta i štete. Inače, ukupne štete na cijelom županijskom području, prema preliminarnim procjenama gradskih i općinskih povjerenstava za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, iznose 34,8 milijuna kuna.

U roku od 50 dana od proglašenja elementarne nepogode, konačna procjena šteta mora biti dostavljena Županijskom povjerenstvu koje će sumirane štete upisati u Registar šteta te Državnom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarne nepogode uputiti zamolbu za dobivanje sredstava za djelomičnu sanaciju nastalih šteta.

Ovo je prva elementarna nepogoda proglašena za područje Varaždinske županije ove godine.