POZIV GRAĐANIMA Prijava šteta od elementarne nepogode u prostorima Općine Bednja od 16. do 20. travnja

Objavljeno 12.04.2018.

S obzirom na to da je župan Radimir Čačić proglasio elementarnu nepogodu prouzročenu odronima zemlje i na području naše općine, svi vlasnici, odnosno korisnici površina s područja općine Bednja pozvani su da prijave štetu nastalu na privatnim površinama i poljoprivrednim nasadima.

Prijavljuju se štete koje su nastale zbog naglog topljenja velikih količina snijega i obilnih oborina u razdoblju od 3. do 6. travnja.

Mještani koji žele prijaviti štete od elementarne nepogode – odron zemljišta na obiteljskim kućama, ostalim građevinama, obradivom poljoprivrednom zemljištu (oranice, vrtovi, voćnjaci, vinogradi) i dugogodišnjim nasadima, mogu to učiniti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bednja od 16. do 20. travnja 2018. godine u vremenu od 8,00 do 11,00 sati.

Prilikom prijave štete potrebno je predočiti osobnu iskaznicu, odnosno OIB te broj katastarske čestice na kojoj je šteta nastala (podatak iz posjedovnog lista ili zemljišnih knjiga).

Nakon što vlasnici prijave štete, Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda sve će prijave unijeti u Registar šteta, s time da konačna procjena u Registar mora biti upisana najkasnije u roku 50 dana od proglašenja elementarne nepogode.

Županijsko povjerenstvo će, nakon propisanih procedura, sumirane štete poslati Državnom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarne nepogode i Ministarstvu poljoprivrede, sa zahtjevom za dodjelu sredstava za sanaciju šteta.