Općina Bednja u suradnji s PZC-om uredila propust uz ŽC u Pleši

Objavljeno 18.08.2017.

Općina Bednji je u suradnji s Poduzećem za ceste uredila propust uz županijsku cestu u Pleši br. 2258 i time građanima omogućila pristup poljoprivrednim površinama. 

Cijevi su nabavljene o trošku Općine Bednja, a radove na spoju (na čestici koja je javno dobro) izvršio je PZC.