Odzvonilo zapuštenim površinama: Za čišćenje i malčiranje račun stiže vlasnicima parcela

Objavljeno 16.08.2017.

Na 3. sjednici Općinskog vijeća Općine Bednja održanoj 14.08. 2017. godine donesen je Zaključak kojim su svi vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta pozvani da - sukladno Odluci o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje poljoprivrednih rudina u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 58/2009, 04/2012) - obradivo poljoprivredno zemljište obrađuju i održavaju u skladu s agrotehničkim mjerama i Zakonom o poljoprivrednom zemljištu.

Agrotehničkim mjerama, u smislu članka 1. Odluke, smatraju se mjere koje su vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni poduzeti, a čije bi propuštanje uzrokovalo štetu, odnosno onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju, a to su:

• mjere za zaštitu od erozije

• mjere za sprečavanje zakorovljenosti

• sječa stabala ili grana koje sprečavaju prijevoz odnosno korištenje puta

• zabrana, odnosno obveza uzgoja pojedinih vrsta bilja na određenom području, kao i suzbijanje ambrozije, čišćenje kanala, suzbijanje biljnih bolesti i štetnika, korištenje i uništavanje biljnih otpadaka

Budući da brojni vlasnici/korisnici poljoprivrednog zemljišta na području općine Bednja ne provode propisane mjere, a da se dio građana oglušio na obavijesti, pozive i naloge općinskih službi da izvrše čišćenje svojih parcela, Općina Bednja obavještava sve građane koji nisu uredili svoja poljoprivredna zemljišta da će u roku 8 dana izvršiti čišćenje i uređenje poljoprivrednih čestica posredstvom trgovačkog društva koje će za taj posao sama angažirati te račun za čišćenje poslati građanima.

Također, protiv vlasnika parcela pokrenut će se prekršajne prijave sukladno zakonskim odredbama.

Mještane koji su očistili poljoprivredne površine molimo da zanemare ovu obavijest, a Općina Bednja ujedno im zahvaljuje što su pridonijeli ljepšem uređenju svoganaselja.

​​​​​​Jedinstveni upravni odjel Općine Bednja​​​​​​​​​​​​