Obilazak županijskih cesta: Slijede hitni sanacijski radovi na cestama u Ježovcu i prema Švecima u Cvetlinu

Objavljeno 09.10.2017.

Zamjenik načelnika Bednje Ivica Hrenić i općinski vijećnik Branko Jurenec u petak su, 6. listopada, zajedno s predstavnicima PZC-a obišli županijske ceste na području Vrbna i Cvetlina.

Obiđeni su dijelovi cesta koji su u nedavnim obilnim kišama najviše stradali i gdje postoji opasnost aktiviranja klizišta pa se pravodobnom sanacijom želi prevenirati veća šteta.

Stoga je dogovoreno da će se najhitniji radovi izvesti na dva lokaliteta i to - sanacija terena na cesti u Ježovcu kojoj prijeti klizište (čišćenje začepljenih graba i rješavanje odvodnje) te  rješavanje odvodnje i popravak napuknutog asfalt na cesti prema zaseoku Šveci u Cvetlinu.

Radovi bi trebali početi još ovog mjeseca, a bit će izvedeni i na drugim lokalitetima na kojima su nedavne bujice ponovno nanijele velike štete.