Općina Bednja
PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

Obavijest studentima korisnicima stipendije Općine Bednja

Objavljeno 04.10.2021.

Obavještavamo studente, korisnike stipendije Općine Bednja, da su sukladno Odluci o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu stipendija i Ugovoru o korištenju stipendije obvezni dostaviti:

  • potvrdu o upisu u narednu godinu studija
  • potvrdu fakulteta o broju ostvarenih ECTS bodova
  • potvrdu Općine Bednja o nepostojanju dugovanja s bilo koje osnove

Potvrde je nužno dostaviti do 15. listopada 2021. godine kako biste ostvarili pravo na isplatu novčane potpore u akademskoj 2021./2022. godini. 

NAPOMENA: 

Dostava potrebnih potvrda odnosi se na studente korisnike potpisanih Ugovora o korištenju stipendije Općine Bednja. Dostava službene dokumentacije je u skladu s potpisanim Ugovorima i Odlukom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu stipendija (odredbe potpisanih Ugovora i čl. 19 Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu stipendije (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 74/2018). 

Studenti koji su završili školovanje, obavezni su dostaviti dokumentaciju o završetku studija. 

Potvrde se dostavljaju u Jedinstveni upravni odjel Općine Bednja, Trg svete Marije 26, Bednja.