Općina Bednja
PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

OBAVIJEST GRAĐANIMA OPĆINE BEDNJA Počinje ažuriranje baze podataka obveznika plaćanja komunalne naknade

Objavljeno 08.02.2021.

Uvidom u podatke iz postojeće evidencije obveznika plaćanja komunalne naknade Općine Bednja i stvarnog stanja, uočen je značajan nesrazmjer u vrijednostima stvarnih i prijavljenih kvadrata.

Kako bi se komunalna naknada zadužila sukladno važećoj Odluci o komunalnoj naknadi (Službeni vjesnik Varaždinske županije 7/19) i kako bi je mještani plaćali prema stvarnoj površini prostora, djelatnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bednja u narednom će vremenu, radi ažuriranja baze podataka i uvođenja pravednijeg načina obračuna, obići sva kućanstva i objekte na području naše općine.

Prema Odluci o komunalnoj nakadi i Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20), svaki korisnik ili vlasnik stambene ili poslovne površine, garaže, građevinskog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta dužan je prijaviti svaku promjenu  navedene površine.

Pregled objekata od strane općinske službenice počinje 8. veljače 2021. godine na području naselja Rinkovec.  

Mole se svi mještani da djelatnici Općine Bednja izađu u susret i omoguće joj da izvrši mjerenje površine objekta.

Također, građani imaju mogućnost da sami prijave stvarnu površinu svoga objekta ili promjene u površini, što mogu učiniti putem obrasca koji se nalazi u prilogu ovoga teksta.

Ispunjeni obrazac možete dostaviti u prostorije Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bednja ili ga poslati na e-mail: karmen.grobenski@bednja.hr

Ukoliko podatke prijavljujete putem obrasca, djelatnica općinske uprave će izvršiti provjeru prijavljenih podataka prilikom obilaska vaše nekretnine.