Nova ograda postavljena oko cijelog obuhvata groblja u Cvetlinu

Objavljeno 31.08.2018.

Završeni su radovi na ograđivanju groblja u Cvetlinu. Čelična ograda, primjerena za takve komplekse, postavljena je oko cijelog groblja, čime je ono dobilo i primjerenu urbanu vizuru.

Uređena su i četiri ulaza, tako da mještani na groblje mogu ući iz više pravaca.

Ograda, dakako, ima i svoju pragmatičnu funkciju – štiti od divljih životinja koje su dosad ulazile na groblje i radile štetu.

Kompletne troškove ove investicije financira Općina Bednja.

Usto, od pojedinih građana već su otkupljene zemljišne čestice u cilju proširenja parkirališta, a u tijeku je i rješavanje imovinsko – pravnih odnosa s vlasnicima parcela radi osiguranja površina za proširenje groblja u Cvetlinu.