Krajem studenog velika vježba Stožera i Tima Civilne zaštite te Vatrogasne zajednice Općine Bednja

Objavljeno 20.10.2017.

U petak, 20. listopada, održan je sastanak u čijem su radu sudjelovali načelnik Stožera Civilne zaštite Općine Bednja Ivica Hrenić, zapovjednik Tima CZ-a Mladen Jagarinec i predsjednik Općinske vatrogasne zajednice Davor Hojski.

Glavna tema sastanka bila je pregled svih planova i programa koje je Općina Bednja dužna donijeti u cilju zaštite građana i materijalne imovine od raznih ugroza.

Riječ je, konkretno o Planu zaštite od požara, Procjeni ugroženosti od požara, Planu zaštite i spašavanja, Planu rada Civilne zaštite, Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša općine Bednja i drugim dokumentima koje u pravilu donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

Pregledom je utvrđeno da je Općina Bednja sve te dokumente izradila i donijela, ali da ih je potrebno ažurirati novim momentima, što će i biti učinjeno još ove godine.

Dogovoreno je također da se do kraja studenog održi za ovu godinu planirana velika vježba Stožera i Tima Civilne zaštite te Vatrogasne zajednice, kako bi se na licu mjesta utvrdila operativna spremnost za pravodobne intervencije u slučaju možebitnih elementarnih i drugih nepogoda.