Hrvatske vode kose raslinje uz rijeku Bednju i potoke na cijelom općinskom području

Objavljeno 04.09.2017.

Na inicijativu načelnika Općine Bednja Damira Poljaka, koji je dopisom Hrvatskim vodama aktualizirao problematiku čišćenja okoliša vodotoka i podsjetio ih na obvezu održavanja površina uz vodotoke u njihovoj nadležnosti, na općinskom području obavljaju se intenzivni radovi na košnji površina uz rijeku Bednju i potoke.

Po riječima načelnika Poljaka, Hrvatske vode će od raslinja, korova i ambrozije očistiti kompletne površine uz rijeku Bednju koje se nalaze u njihovoj nadležnosti, kao i površine uz potoke na cijelom općinskom području.

KošnjU zapuštenih i raslinjem obraslih površina i čišćenje terena građani su dočekali sa zadovoljstvom, ali i čuđenjem, jer dosad ne pamte da su Hrvatske vode organizirano čistile okoliš vodotoka kojima upravljaju.