GDCK Ivanec obilježava 08. svibnja – Međunarodni dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca

Objavljeno 07.05.2018.

U znak sjećanja na osnivača Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, Herya Dunanta, 08. svibnja obilježava se u čitavom svijetu kao Međunarodni dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i njime započinje Tjedan Crvenog križa koji se obilježava od 08.-15. svibnja.

Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec ovogodišnji Tjedan obilježava nizom aktivnosti, a cilj obilježavanja jest i upoznati što više građana sa djelatnostima Crvenog križa, načinu rada i djelovanja naše humanitarne organizacije, a ove 2018. godine i sa značajnim obljetnicama Hrvatskog Crvenog križa i to: 

140 godina postojanja i djelovanja na teritoriju današnje Republike Hrvatske 

- U Zadru, Dubrovniku i Zagrebu 1878.g. osnovane su prve dobrovoljne udruge koje svoje djelovanje provode u skladu s međunarodno prihvaćenim odlukama 1863.g. i Prvom ženevskom konvencijom. Te 1863.g. u Ženevi je održana međunarodna konferencija na kojoj je prihvaćeno deset rezolucija koje su odredile ciljeve i radne metode budućih nacionalnih društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Tih deset rezolucija čine osnivačku povelju Crvenog križa. Također je kao znak tada Međunarodnog odbora za pomoć ranjenicima prihvaćen crveni križa na bijeloj podlozi (13 godina kasnije Međunarodni odbor za pomoć ranjenicima preimenovan je u Međunarodni odbor Crvenog križa)

65 obljetnicu dobrovoljnog darivanja krvi u organizaciji Crvenog križa

-prvu akcija darivanja krvi organizirao je Hrvatski Crveni križ, a održana je u Željezari u Sisku 25. Listopada 1953.g. 

25 godina otkako je HCK postao dio Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca

- Međunarodni odbor Crvenog križa 25. Kolovoza 1993.g. priznaje Hrvatski Crveni križ kao nacionalno društvo i HCK tako postaje 158.član Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Iste godine 25. Listopada Hrvatski Crveni križ postaje član Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. 

Obilježavanje Tjedna Crvenog križa prilika je da sve građane upoznamo i podsjetimo na naše humanitarno djelovanje kroz niz javnih ovlaštenja i aktivnosti. 

GDCK Ivanec je neprofitna pravna osoba i jedan je od ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa koja djeluje na teritoriju gradova Ivanca i Lepoglave i općina Bednja, Donja Voća, Klenovnik i Maruševec u rješavanju humanitarnih pitanja, organiziranju zdravstvenih i socijalnih programa, pripremanju stanovništva za djelovanje u masovnim nesrećama i katastrofama, obavlja javne ovlasti i poslove utvrđene Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10) i drugim propisima. 

GDCK Ivanec udruga koja provodi brojne humanitarne programe, od okupljanja i animiranja članstva za rad i djelovanje u Crvenom križu, volontera i organiziranje aktivnosti za volontere; popularizira, potiče i organizira dobrovoljno darivanje krvi, okuplja darivatelje, vodi o njima evidenciju i ustanovljuje kriterije i priznanja za dobrovoljne darivatelje krvi; provodi socijalni program sukladno brojnim zakonskim propisima i socijalnom programu GDCK Ivanec; provodi i uključuje se u humanitarne akcije i apele, projekte u cilju unapređenja kvalitete života socijalno-ugroženih skupina; provodi programe prve pomoći za razne skupine stanovništva, te brojne zdravstveno-preventivne aktivnosti; programe rada s mladima; program prve pomoći – kao izvannastavna aktivnost u školama; obilježava zajedničke akcije Hrvatskog Crvenog križa- datume od značaja za širu društvenu zajednicu.

GDCK Ivanec okuplja 60 aktivnih odraslih članova, 573 mladih, 2625 dobrovoljnih darivatelja aktivnih u posljednjih 5 godina, te 2 počasna člana GDCK Ivanec.

Aktivnosti GDCK Ivanec u Tjednu Crvenog križa:

1. Dana 08. svibnja 2018. – redovna sjednica Skupštine GDCK Ivanec. Skupština GDCK Ivanec broji 27 zastupnika od kojih 2 počasna člana Crvenog križa. Na Skupštini će sukladno Statutu GDCK Ivanec biti podnijeto Izvješće o radu GDCK Ivanec za 2017.g., te Financijsko izvješće za 2017.g.

2. Dana 09. svibnja 2018. od 8,30 sati do 12,00 sati u Restoranu Ivančica u Lepoglavi biti će organizirana akcija dobrovoljnog darivanja krvi za građane šireg lepoglavskog područja. Akciju će provesti ekipa za transfuziju Opće bolnice Varaždin. 

3. Od 10.-13. svibnja ekipa prve pomoći mladeži Crvenog križa Srednje škole u Maruševcu s pravom javnosti, odlazi na 22. Državno natjecanje ekipa mladih Hrvatskog Crvenog križa u Vinkovce. Ekipa prve pomoći u sastavu: Nika Pavešić, Davor Balog, Matea Jovanović, Aleksandra Stanković, Tanja Halilović i Renata Halilović, mentorica: Sanja Premec. 

Sadržaj natjecanje obuhvaća: provjeru znanja o Međunarodnom pokretu Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, Hrvatskom Crvenom križu, međunarodnom humanitarnom pravu i ljudskim pravima i provjeru znanja i vještina iz pružanja prve pomoći.

Kroz bogat program tijekom 3 dana u Vinkovcima ekipa će osim natjecanja prigodnim programima predstaviti svoju školu, gradove i općine s područja djelovanja GDCK Ivanec i Varaždinsku županiju, te DCK Varaždinske županije.Ekipi želimo punoo sreće na Natjecanju!

4. Dana 15.05. biti će organizirana edukacija; radionica iz prve pomoći za prosvjetne djelatnike i volontere GDCK Ivanec. 

Tekst pripremila: Jasminka Ruhek