Asfaltirane nove dionice nerazvrstanih cesta na području općine Bednja

Objavljeno 31.01.2018.

Mještani našega kraja sa zadovoljstvom su dočekali polaganje asfalta na nove dionice nerazvrstanih cesta.

U ovoj fazi asfalt je stigao na nekoliko dionica i to Vuki – Keglevići, Husnjaki, Brezovnjak, Kuzminski i Pavlinići,a očekuje se i asfaltiranje Majceni – Pavlinići.