Općina Bednja
PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

Udruga privatnih šumovlasnika "Husto" Bednja

Udruga privatnih šumovlasnika "Husto" Bednja

Udruga privatnih šumovlasnika ˝Husto˝ Bednja osnovana je 5. listopada 2004. te je tada to bila prva takva Udruga u Republici Hrvatskoj. Udruga broji 46 članova. Udruga je član Županijskog saveza udruga privatnih šumovlasnika kao i Hrvatskog saveza udruga privatnih šumovlasnika.

Udruga je vrlo aktivna i sudjeluje u svim aktivnostima vezanim za svoje područje djelovanja. Tako je uspostavila vrlo dobru suradnju sa sličnim udrugama iz susjednih zemalja, Slovenije i Madžarske, kroz program FOR PLAN. Sudjeluje i na Susretima udruga privatnih šumovlasnika u sklopu Poljoprivrednog sajma u Gudovcu.

Obzirom da je Udruga privatnih šumovlasnika ˝Husto˝ Bednja bila prva takva Udruga u Hrvatskoj, bila je začetnik stvaranja Savjetodavnih službi i svih ostalih institucija pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva.

Udruga privatnih šumovlasnika ˝Husto˝ Bednja kontinuirano provodi akciju dijeljenja sadnica za pošumljavanje. Svi zainteresirani moraju imati gruntovni izvadak kojim mogu dokazati vlasništvo te se tada upisuju u Upisnik. Nakon toga na teren izlaze inženjeri šumarstva koji određuju broj i vrstu sadnica koje se mogu na određenom području zasaditi, organizira se i nadgleda sadnja i ostali radovi. Troškovi svih radova plaćaju se iz poreznih davanja za OKFŠ (Opće korisne funkcije šuma), tj. podnositelj zahtjeva ne snosi troškove sadnje i ostalih radova.

Udruge privatnih šumovlasnika često se susreću s istim problemom kod zahtjeva za dobivanje sadnica- neriješeni imovinsko-pravni odnosi. Taj će problem biti glavna tema sastanaka Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva i pravnih službi katastra i gruntovnice koje inicira Udruga.

Udruga privatnih šumovlasnika ˝Husto˝ Bednja sudjelovala je u donošenju Programa gospodarenja gospodarskim jedinicama Šaša, Rinkovec i Vrbno za narednih deset godina. Programa se odnosi na izradu novih i održavanje postojećih šumskih putova. Trenutno je u tijeku projekt izrade dvaju puteva Husnjaki- Kameničko Podgorje te Rinkovec- Delešica.

Udruga privatnih šumovlasnika ˝Husto˝ Bednja dobila je 2007. godine Zahvalnicu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva Republike Hrvatske za svesrdnu pomoć i doprinos u unapređenju stanja gospodarenja u šumama šumoposjednika Republike Hrvatske.