Općina Bednja
PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI
Objavljeno

Hrvatske vode kose raslinje uz rijeku Bednju i potoke na cijelom općinskom području

Na inicijativu načelnika Općine Bednja Damira Poljaka, koji je dopisom Hrvatskim vodama aktualizirao problematiku čišćenja okoliša vodotoka i podsjetio ih na obvezu održavanja površina uz vodotoke u njihovoj nadležnosti, na općinskom području obavljaju se intenzivni radovi na košnji površina uz rijeku Bednju i potoke.