Općina Bednja
PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

Lovačka udruga „Trakošćan“ Bednja

Lovačka udruga „Trakošćan“ Bednja

Lovačka udruga „Trakošćan“ prvotno je osnovana kao Lovačko društvo 21.11.1945. Predsjednik, ali i jedan od osnivača bio je Alojz Zbodulja. Ostali osnivači su Franjo Žimbrek, Janko Hočurščak, Ivan Tušek, Gabro Hrupački, Ivan Kramarić i Mato Mostečak. Dužnost predsjednika sada obnaša Alojz Brlić, dok su Željko Kušter, Andrija Plantić, Ivica Rudnički, Miljenko Šarlija, Josip Hojsak, Slavko Poljak, Stjepan Dretar i Stjepan Kušenić članovi Upravnog odbora.

L. U. „Trakošćan“ Bednja posjeduje lovište V/118 sa lovno produktivnom površinom od 2 600 hektara, sa ukupnom površinom 5 609 hektara. Za sad L. U. ima oko 50-ak članova, ali strahuju da bi se zbog nastale krize i visoke članarine broj članova mogao smanjiti.

U ovogodišnjem planu bilo je uređenje unutrašnjosti doma, izrada novih lovo – tehničkih objekata, kupnja fazana te lovačkih pasa. Plan je u potpunosti realiziran.

L. U. ima u dugoročnom planu izgradnju još jedne gospodarske zgrade, dovršetak tavanskog dijela Lovačkog doma, koji bi služio kao spavaonice za lovce, a ujedno i turiste koji dolaze u lov na divlje svinje i ostalu divljač. Kao bi realizirali postavljene ciljeve i pokrenuli lovni turizam, potrebna nam je financijska pomoć Općine, a posebno od Turističke zajednice Općine Bednja te svih zainteresiranih Bednjančana koji žele pomoći u realizaciji postavljenih ciljeva.