Općina Bednja
PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

Komisija za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine bednja

Komisija za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine bednja

Predsjednik:

DRAŽEN TURIBAKA – drazen.turibaka@bednja.hr

Članovi:

DANIJEL PINTARIĆ

MILAN JUG

SNJEŽANA JEDVAJ

JOSIP ŠUMEČKI