Općina Bednja
PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

DVD Vrbno

Dobrovoljno vatrogasno društvo Vrbno

Dobrovoljno vatrogasno društvo Vrbno osnovano je 20. travnja 1952. godine, na inicijativu građana Vrbna, Osonjaka, Ježovca, Pašnika i Vranojelja, a u svrhu preventivne protupožarne djelatnosti kao i u slučaju eventualnog požara ili kakve druge elementarne nepogode.

Društvo se financira uglavnom iz proračuna Općine Bednje, Vatrogasne zajednice općine Bednje, doprinosima podupirućih članova i eventualno, prihodima od priredaba i sl. U posljednjih nekoliko godina Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Vrbno u financiranju pomaže i Republika Hrvatska sredstvima državnog proračuna.

Društvo broji ukupno 67 članova, od čega značajan broj čine ženski članovi. Osim toga, od 67 članova čak su 24 vatrogasca I. klase. Svake se godine broj zainteresiranih povećava zbog velikog interesa mladeži. 

Dobrovoljno vatrogasno društvo Vrbno ima svoju vatrogasnu zastavu i svoj Statut.

DVD Vrbno posjeduje navalno vozilo TAM 5500 koje je već prilično staro i razmišlja se o nabavci novijeg vozila za izvršavanje zadataka. Posjeduje također i kombi vozilo koje im je poklonio DVD Cvetlin.

Velik problem DVD- a Vrbno je prostor, tj. vatrogasni dom sa spremištem. Društvo posjeduje velik broj vrijedne vatrogasne opreme (protupožarna odijela, čizme, kacige, opasači, kombinezoni..) pa je problem sa skladištenjem i održavanjem te opreme budući da je postojeći prostor koji se koristi kao dom neadekvatan i star, vlažan i skučen. Riječ je o kući koja je vrlo stara i nekada davno u toj je kući bio seoski mlin. Nakon toga je to bio Zadružni dom, a danas, zbog nedostatka prostora, to je Vatrogasni dom.

U suradnji s Općinom Bednjom prikupljena je dokumentacija za izgradnju vatrogasnog doma sa spremištem. Dom bi se trebao završiti do obilježavanja 60. godišnje skupštine DVD-a Vrbno.

Društvo uspješno surađuje sa susjednim društvima te na godišnjim skupštinama i ostalim druženjima razmjenjuju iskustva. Dobru suradnju ima i s Područnom školom Josipa Jedvaja u Vrbnu.

Cilj je društva osvijestiti stanovništvo o protupožarnoj preventivi kako bi se izbjegle eventualne veće nesreće.