Općina Bednja
PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

DVD Cvetlin

Dobrovoljno vatrogasno društvo Cvetlin

Dobrovoljno vatrogasno društvo Cvetlin osnovano je 1947. godine. Tada je jedan dio cvetlinskih muževa izrazilo želju za vlastitim vatrogasnim društvom. No nije bilo zemljišta, a ni građevinskog materijala za izgradnju vatrogasnog doma. Zato su mještani Cvetlina, Jazbine Cvetlinske i Jamna prilikom rušenja starih objekata u Trakošćanu uzimali ciglu i ostali građevinski materijal koji su mogli upotrijebiti. Taj materijal dovozili su zaprežnim kolima u Cvetlin i započeli gradnju malog vatrogasnog doma.

Tadašnje teško materijalno stanje i bijeda nisu dozvolili da se dom i dalje širi za potrebe vatrogasaca i mještana. Godine 1987. Mjesna zajednica Cvetlin pokrenula je inicijativu da se pomoću samodoprinosa izgradi vatrogasni dom koji bi uz prostorije DVD-a s garažama te popratnim sadržajem također imao i društvenu dvoranu, ambulantu i poštu. Mještani su se na referendumu izjasnili da žele pomoću samodoprinosa doprinijeti izgradnji objekta, no zbog velike inflacije koja je jednostavno pojela sva novac, a nije bilo ni građevinske ni lokacijske dozvole, predviđeni objekt nije se počeo graditi. Od jednog dijela sredstava koji je ostao izgrađeno je desno krilo vatrogasne dvorane.

Konačno, 2001. godine pristupilo se ozbiljnom promišljanju o završetku izgradnje vatrogasnog doma i ambulante. 2003. godine počinje se ostvarivati, mogli bismo reći, san mještana Cvetlina o izgradnji novog vatrogasnog doma, dvorane, ambulante i popratnih sadržaja. Te godine potpisani su ugovori o izgradnji te je velikim zalaganjem pojedinih članova DVD-a dobivena sva potrebna dokumentacija za izgradnju doma. Tu se ne smije izostaviti ni Općina Bednja i njezino tadašnje Poglavarstvo bez kojih taj projekt ne bi bio ostvariv.

Zaključno s 14. veljače 2009. godine Dobrovoljno vatrogasno društvo Cvetlin broji ukupno 96 članova. Od toga aktivnih članova 32, počasnih članova 7, veterana 19, podupirućih 9 te mladeži 29. DVD Cvetlin raspolaže s dva navalna vozila- kombi vozilo Citroen Jamper s 800 litara vode te vatrogasni kamion TAM 150 s 3000 litara vode, agregatom za električnu struju snage 7 KW, tri izolaciona aparata za disanje, 15 naprtnjači za vodu i deset odjela BRISTOL!

DVD Cvetlin je svake godine službeni organizator Etno festivala Cvetlin. Festival je započeo spontano 1984. godine pod nazivom Cvetlinski glazbeni susreti, a održava se tradicionalno sredinom srpnja.