Općina Bednja
PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

EU PROJEKTI

Promocija zdravlja i prevencija bolesti krvožilnog sustava, pretilosti i dijabetesa u općinama Bednja i Vinica, UP. 02.2.1.08.0266

28.04.2022.

Naziv projekta: Promocija zdravlja i prevencija bolesti krvožilnog sustava, pretilosti i dijabetesa u općinama Bednja i Vinica, UP. 02.2.1.08.0266

Nositelj projekta: Općina Bednja

Partneri na projektu: Općina Vinica, Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec, Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin

Kratki opis projekta: U sklopu projekta Općina Bednja, Općina Vinica te Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec i Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin žele potaknuti lokalno stanovništvo na promišljanje o važnosti usvajanja zdravih životnih navika te načinima prevencije bolesti krvožilnog sustava, pretilosti i dijabetesa. Ciljna skupina projekta je lokalno stanovništvo u općinama Bednja i Vinica, 440 djece i mladih te 360 odraslih stanovnika. Kroz osamnaest mjeseci provedbe projekta organizirat će se četiri radionice o bolestima krvožilnog sustava, šest radionice o zdravoj i pravilnoj prehrani, četiri radionice pripreme zdravog doručka i slastica, dvije radionice o dijabetesu, osam predavanja o čimbenicima i rizicima pretilosti, dvije biciklijade, četiri radionice nordijskog hodanja. Pored toga, projekt obuhvaća i aktivnosti upravljanja projektom i administracije i promidžbe i vidljivosti.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Promicanje zdravih navila i povećanje svijesti stanovnika općina Bednja i Vinica o važnosti brige za zdravlje, prevencije bolesti krvožilnog sustava, pretilosti i dijabetesa

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU: 349.658,25 HRK

Iznos koji sufinancira Europska unija: 349.658,25 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 21. ožujka 2022. do 21.rujna 2023.

Kontakt osoba za više informacija: Martina Bačić, martina.bacic@bednja.hr