Općina Bednja
PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

Programi razvoja

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bednja

23.03.2016.

Povezani dokumenti