Općina Bednja
PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

Opći poslovi

Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bednja

04.12.2015.

Povezani dokumenti