Općina Bednja
PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

Općini Bednja uručen ugovor o sufinanciranju ulaganja u dječji vrtić u iznosu od 29.880 eura

Objavljeno 22.03.2024.

Danas je u Zagrebu u prostorima Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, Općini Bednja uručen ugovor o sufinanciranju projekta ulaganja u poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjem vrtiću. Ugovor je preuzeo predsjednik Općinskog vijeća Općine Bednja Vladimir Kramarić.

– Ovim ugovorom Središnji državni ured za demografiju i mlade obvezao se Općini Bednja sufinancirati projekt ulaganja u naš dječji vrtić u maksimalnom iznosu od 29.880 eura. Osiguravanje što kvalitetnijih uvjeta za naše najmlađe sumještane, na vrhu je liste naših prioriteta. Stoga koristimo svaku priliku da projekte vezane za dječji vrtić kandidiramo na natječaje koji se raspisuju putem nacionalnih ili europskih fondova – istaknuo je Vladimir Kramarić.

A koliko su u Općini u tome vješti najbolje dokazuje čitav niz velikih kapitalnih investicija posljednjih nekoliko godina za koje su sredstva osigurana iz vanjskih izvora financiranja.

– Svaku takvu mogućnost koristimo da bismo ulagali u velike projekte komunalne i društvene infrastrukture. A novac dobiven u posljednjoj u nizu uspješnih prijava, nova je potvrda odličnog rada cijelog tima na pripremama projekata – zaključio je predsjednik Općinskog vijeća Kramarić.

Ovoga puta riječ je o Javnom pozivu za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2024. godini, a koji je dio provedbenog programa Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Vrijednost programa je 3,3 milijuna eura, a odlukom Središnjeg ureda kriterije prijave zadovoljilo je ukupno 148 gradova i općina.