Općina Bednja
PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

Općina Bednja za ulaganja u dječji vrtić osigurala novih 29.880 eura

Objavljeno 14.03.2024.

Općina Bednja osigurala je maksimalni iznos sufinanciranja projekta ulaganja u poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjem vrtiću. Naime, Središnji državni ured za demografiju i mlade odobrio je Općini Bednja iznos od 29.880 eura.

Nastavak je to niza uspješnih prijava Općine Bednja na nacionalne i europske fondove, a sve s ciljem maksimalnog iskorištavanja dostupnih sredstava koja se ulažu u velike projekte komunalne i društvene infrastrukture.

– Na taj način omogućujemo financiranje velikih kapitalnih investicija iz vanjskih izvora, dok sredstva izvornog proračuna možemo izravno usmjeriti prema našim mještanima i njihovim potrebama. Novac dobiven za nova ulaganja u podizanje kvalitete usluge u našem dječjem vrtiću, samo je još jedna potvrda odličnog rada cijelog tima na pripremama i prijavama projekata – poručio je općinski načelnik Damir Poljak.

U ovom slučaju, riječ je o Javnom pozivu za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2024. godini, a koji je dio provedbenog programa Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Vrijednost programa je 3,3 milijuna eura, a odlukom Središnjeg ureda kriterije prijave zadovoljilo je ukupno 148 gradova i općina.