Općina Bednja
PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

Općina Bednja provela je projekt rušenja zgrade stare škole u Brezovoj Gori

Objavljeno 15.05.2023.

Na zgradi stare škole Brezova Gora u Općini Bednja je uslijed potresa 29. prosinca 2020. godine došlo do urušavanja dijela zidova, te je nosiva konstrukcija zgrade u potpunosti uništena. S obzirom na starost i dotrajalost građevine, vlagu, uništenu nosivu konstrukciju, značajnija nastala oštećenja uslijed potresa te nemogućnost vraćanja zgrade u prvobitno stanje, zgradu stare škole Brezova Gora bilo je potrebno hitno ukloniti jer je bila neuporabljiva za daljnje korištenje.

Svako dodatno oštećenje moglo je rezultirati daljnjim urušavanjem dijelova zgrade ili čak cjelokupne građevine, što je predstavljalo značajnu opasanost za život ljudi, prvenstveno okolnog stanovništva. Operacija je uključivala demontažu, rušenje i čišćenje predmetne zgrade, kao i odvoz i adekvatno zbrinjavanje očišćenog otpadnog materijala.

Općini Bednja dodijeljena su bespovratna financijska sredstva iz Fonda solidarnosti Europske unije u iznosu od 63.486,30 EUR za demontiranje, rušenje i čišćenje zgrade stare škole Brezova Gora, te sigurno zbrinjavanje otpadnog materijala. Navedeni projekt proveden je u sklopu Poziva „Čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodna područja, u skladu s, kad je to primjereno, pristupima utemeljenim na ekosustavima“ pod referentnim brojem FSEU.2022.MINGOR.04/8 – Općina Bednja.

Radovi na projektu su započeli 1. veljače a završili 28. veljače 2023. godine. Ukupne troškove demontiranja, rušenja i čišćenja zgrade te sigurnog zbrinjavanja otpada u 100% iznosu financirao je Fond solidarnosti Europske unije. Razdoblje provedbe Operacije je 29 mjeseci, od 28. prosinca 2020. do 15. svibnja 2023. godine.                                                                                      

Projekt je u 100%-tnom iznosu sufinancirala Europska unija iz Fonda solidarnosti Europske unije

Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Općine Bednja